Bel 06 16 52 60 01

Werkwijze

  • U levert eenvoudig per e-mail of post een ingevuld incasso-overdracht formulier samen met de facturen aan die niet of gedeeltelijk door uw debiteur zijn betaald. Daarnaast levert u eventuele relevante correspondentie met uw debiteur aan. Denk hierbij aan aanmaningen, e-mails, gespreksnotities, ouderdomsanalyses, deelbetalingen etc. Uiteraard dienen wij bij de aanlevering van de gegevens zoveel mogelijk te beschikken over de contactgegevens van uw debiteur.

  • De door u aangeleverde stukken worden door ons op volledigheid gecontroleerd, waarna het dossier zal worden aangemaakt.

  • Vervolgens wordt er een sommatiebrief aan uw debiteur verzonden, waarin uw debiteur vijf werkdagen in de gelegenheid wordt gesteld om te betalen. Hierbij worden de rente- en incassokosten bij uw debiteur in rekening gebracht. Hiervoor hanteren wij de tarieven conform de wet incassokosten (WIK).

  • Indien wij na dag vijf geen betaling en/of reactie van uw debiteur hebben ontvangen, dan wordt er direct zeer frequent schriftelijk en telefonisch gesommeerd. Indien betaling ineens niet mogelijk is, dan trachten wij een betalingsregeling met uw debiteur te treffen, welke nauwlettend door ons zal worden bewaakt.

  • U wordt tussentijds op de hoogte gehouden van het verloop van uw dossier.

  • Indien uw debiteur zijn afspraken niet of slecht nakomt, dan zullen wij u adviseren over de mogelijke vervolgstappen.

  • Wij betalen wekelijks de voor u ontvangen gelden aan u door.

        

(C) 2017 Toucher Finance