Bel 06 16 52 60 01

Sommatiebrief ontvangen?

Heeft u een sommatiebrief ontvangen van Toucher Finance? Dan dient u het volledige bedrag zo spoedig mogelijk aan ons over te maken, in ieder geval binnen vijf dagen na dagtekening van de brief. Het gevorderde bedrag bestaat uit de hoofdsom, de incassokosten en de wettelijke (handels)rente of contractuele rente.

U dient het totaalbedrag over te maken op het in de brief vermelde bankrekeningnummer, o.v.v. het dossiernummer. Let op! U kunt slechts enkel bevrijdend aan Toucher Finance betalen. Snel aan onze opdrachtgever betalen om de kosten te ontlopen ontdoet u niet van uw betalingsverplichting.

Betwisting vordering

Bent u het niet eens met de vordering? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij ontvangen de reden(en) waarom u de vordering betwist bij voorkeur schriftelijk en onderbouwd met eventuele bijbehorende bewijsstukken.

Betalingsregeling

In principe moet u de vordering ineens voldoen. Een betalingsregeling is echter in sommige gevallen mogelijk. Als u uw schuld niet direct kunt voldoen, zijn wij eventueel bereid een betalingsregeling te treffen. Deze dient schriftelijk te worden vastgelegd. Hoe deze regeling er uitziet, hangt van uw specifieke situatie en vordering af.

        

(C) 2017 Toucher Finance