Bel 06 16 52 60 01

Tarieven

Incasso op debiteuren binnen Nederland vindt plaats op basis van No Cure No Pay. Dit geldt enkel voor Nederlandse buitengerechtelijke onbetwiste geldvorderingen. Indien wij de vordering volledig incasseren, dat wil zeggen de debiteur betaalt de hoofdsom, de incassokosten en de rente, dan wordt het dossier zodanig afgewikkeld dat voor u de volledige hoofdsom resteert. Wij Werken volgens de Wet Incasso Kosten 2012 (WIK 2012).

Het is mogelijk dat een incasso-opdracht niet tot resultaat leidt. In dat geval betaalt u voor de dienstverlening van ons kantoor enkel een vast tarief van € 75,- excl. BTW per dossier. Dit geldt ter dekking van de door ons gemaakte kosten, zoals uittreksel Kamer van Koophandel, porto kosten, kantoorkosten etc.

Betwiste vorderingen

Bij een eenvoudig te weerleggen betwisting van uw vordering zal in eerste instantie in overleg met u worden bekeken of deze betwisting alsnog op minnelijke wijze op te lossen is. Daarvoor rekenen wij enkel € 150,- excl. BTW aan dossierkosten. Indien tijdens het incassoproces alsnog blijkt dat de vordering niet op minnelijke wijze geïncasseerd kan worden zullen wij u verder adviseren over de gerechtelijke mogelijkheden om uw vordering te incasseren.

Gerechtelijke incasso

Indien blijkt dat uw debiteur nog steeds weigerachtig blijft om te betalen, of de vordering is dermate inhoudelijk betwist dat incasso in de buitengerechtelijke fase niet tot resultaat heeft geleid zullen wij u adviseren over de mogelijke juridische vervolgstappen. Daarvoor werken wij samen met een gespecialiseerde en vakkundige juridische partner. Uiteraard tegen een scherp tarief.

        

(C) 2017 Toucher Finance