Bel 06 16 52 60 01

Incassodiensten

Advisering debiteurenbeheer

Voor een goed debiteurenbeleid dient u te beginnen bij het begin. Goede algemene voorwaarden en een correct facturerings- en aanmaningsproces. Wij adviseren u graag daarover tegen een scherp tarief.

Indien uw algemene voorwaarden aandacht behoeven dan bieden wij u de mogelijkheid om deze tevens tegen een scherp tarief te laten screenen en evt. aan te laten passen daar waar nodig. Wij werken daarvoor samen met een gespecialiseerde en vakkundige juridische partner.

Debiteurenbezoek

Indien wij in de minnelijke fase geen contact kunnen krijgen met uw debiteur, dan kunt u ons ook inschakelen om een bezoek op locatie te brengen. Vaak ziet men dat men in een persoonlijk gesprek sneller tot resultaten komt.

Een aanvullende service van onze incassodiensten is het persoonlijk bezoeken van de debiteur op het laatste bekende woon- of vestigingsadres. Een huisbezoek kan worden ingesteld omdat debiteuren simpelweg niet reageren of om meer informatie te verkrijgen over de financiële situatie van uw debiteur. Wij sturen een ervaren medewerker naar de locatie, waarna deze zal pogen de communicatie weer op gang te krijgen.

Wij richten ons op het verkrijgen van betaling of het treffen van een betalingsregeling. Uiteraard vinden bezoeken plaats binnen het kader van zorgvuldigheid, normen en gewoonten die hiervoor in het maatschappelijk verkeer betamelijk worden geacht. Na afloop van het bezoek ontvangt u van ons een verslag met daarin de opgedane bevindingen. Wij hanteren hiervoor een vast tarief van € 150,- plus € 0,35 per km.

Buitengerechtelijke incasso

In de buitengerechtelijke fase van de incassoprocedure beweegt Toucher Finance uw debiteur tot betaling, zonder tussenkomst van de rechter. Via een brief, mail en telefoongesprekken bewegen wij uw debiteur tot betaling. Uiteraard met klantbehoud en waarbij geldt afspraak is afspraak!

Omdat wij begrijpen dat u als klant wilt weten wat er speelt, houden wij u telkens op de hoogte van het verloop, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Gerechtelijke incasso

Indien uw debiteur nog steeds weigerachtig blijft om te betalen, dan zullen wij u adviseren om juridische stappen te gaan ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door middel van een beslaglegging en/of dagvaarding, waarbij de proceskosten bij uw debiteur in rekening zullen worden gebracht. Uiteraard streven we ernaar om deze fase te voorkomen. Afboeken is voor ons in ieder geval geen optie!

        

(C) 2017 Toucher Finance